SÁRINVEST Szolgáltató Kft. 1097 Budapest Drégely u. 17. 4/11, Tel: (1) 216 5109, Fax: (1) 215 2952
Mobil: (30) 921 8609, E-mail: sarinvest@upcmail.hu, Adószám: 11862044-2-43, Bankszámlaszám: 11709002-20588313
 
Energetika
 
 
 
 
 
 
 
 
  SÁRINVEST Kft.
  1097 BUDAPEST
  Drégely u. 17. 4/11.
  Tel: (1) 216 5109
  Fax: (1) 215 2952
  Mobil: (30) 921 8609
 
 
 
 

Általános modulok


1. Fõkönyvi könyvelés
(bevételek, ráfordítások, adók nyilvántartása, mérlegkészítés)
Teljeskörû fõkönyv, folyószámla és ÁFA nyilvántartás. Az összeállított számlakönyv alapján a rendszer minden egyes modulja kapcsolódik a könyvelési alrendszerhez, amely lehetõvé teszi az ismételt adatrögzítés nélküli automatikus könyvelést a számviteli szabályok szerint. A könyvelési modul alkalmazásával lehetõvé válik az azonnali mérleg és eredmény kimutatás készítése, az on-line könyvelés.

Bõvebb információ kéréseVissza a modulok felsorolásához2. Számlaforgalom

(kimenõ számla készítése, bejövõ iktatása, számlakönyv vezetés)
A vállalkozás életét kísérõ teljes számlaforgalom nyilvántartása kimenõ és beérkezõ számlakönyvben. A kimenõ számlák elkészítésekor a kimenõ számlakönyv automatikusan bõvül. A beérkezõ számlák könyvébe iktatni kell minden egyes beérkezõ bizonylatot. A számlakönyvekben keresgélést, vagy gyûjtéseket a nyilvántartó rendszerbe épített minden fontos adatra adaptált (dátumok, partnernév, összeg, fizetési mód stb.) gyors rendezési és keresési algoritmusok segítik. A számlakönyvbõl nyomon követhetõ minden egyes bizonylatra vonatkozóan a pénzügyi rendezettség, azaz, hogy ki lett-e már egyenlítve vagy sem, illetve, hogy mikor és honnan (bank, pénztár stb.), milyen bizonylattal. A számlakönyv tételeibõl kintlévõség és kötelezettség listák állíthatók össze, valamint körlevél szerkesztési eljárással fizetési felszólítás, egyenlegközlés, késedelmi kamatterhelõ levél szerkeszthetõ és nyomtatható.


A demo anyag megtekintése során a láthatóság javítása érdekében váltsa számítógépét teljes képernyõs üzemmódra (Windows Media Player esetében az ALT+ENTER billentyûkombinációval, vagy Real Player esetében a "View" menüben a "Zoom"-ból a "Full screen theater"-el).


Demo indítása
Ha a demo film nem indul el, a szükséges codec letölthetõ innen.

Bõvebb információ kérése


Vissza a modulok felsorolásához3. Pénzforgalom

(házipénztár ki-, és befizetés, bankforgalom, folyószámla nyilvántartás)
Több bankszámlaszám teljes bankforgalmának nyilvántartása, interaktív eljárással történõ hivatkozás a számlakönyvekben lévõ tételekre, bizonylatokra. Teljes körû házipénztár forgalom feldolgozása, napi, havi zárással és pénztárforgalmi jelentésekkel. Automatikus kapcsolódás a számlakönyvek bizonylataihoz. Vevõ és szállítói folyószámlák nyilvántartása, kiíratása. Egyazon partnerrel történõ tranzakciókból származó tartozások és követelések összevezetése a folyószámla nyilvántartásban.


A demo anyag megtekintése során a láthatóság javítása érdekében váltsa számítógépét teljes képernyõs üzemmódra (Windows Media Player esetében az ALT+ENTER billentyûkombinációval, vagy Real Player esetében a "View" menüben a "Zoom"-ból a "Full screen theater"-el).

Demo indítása
Ha a demo film nem indul el, a szükséges codec letölthetõ innen.

Bõvebb információ kérése


Vissza a modulok felsorolásához4. Raktári készletkezelés
(bevételezés, kiadás, anyag-, áru készletnyilvántartás)
A vásárolt, eladott, felhasznált, selejtezett stb. anyagok, áruk raktárankénti nyilvántartása, a tárolt cikkek mozgásnemenkénti nyomon követése. Az anyag és áruforgalomból származó készlet változások figyelése. Idõszaki nyitókészlet, beszerzések, felhasználások (eladás is), zárókészlet táblázatok összeállítása raktárra, üzemre, vállalatra. Vevõkkel, szállítókkal bonyolított forgalom cikkenkénti és mértékegységenkénti nyilvántartása.


A demo anyag megtekintése során a láthatóság javítása érdekében váltsa számítógépét teljes képernyõs üzemmódra (Windows Media Player esetében az ALT+ENTER billentyûkombinációval, vagy Real Player esetében a "View" menüben a "Zoom"-ból a "Full screen theater"-el).

Demo indítása
Ha a demo film nem indul el, a szükséges codec letölthetõ innen.

Bõvebb információ kérése


Vissza a modulok felsorolásához5. Tárgyi eszköz nyilvántartás
(kis- és nagy értékû tárgyi eszközök, értékcsökkenés elszámolása)
A termelésben felhasznált kis- és nagy értékû eszközöknek, valamint termelõ berendezéseknek nyilvántartása a beszerzéstõl a teljes elhasználódásig, vagy eladásig. A nyilvántartásba vett eszközök eddig elszámolt és prognosztizált értékcsökkenésének adó és számviteli törvény szerinti vezetése. Javítások, felújítások, rendkívüli értékcsökkenések és értéknövekmények elszámolásának lehetõsége.

Bõvebb információ kérése


Vissza a modulok felsorolásához6.
Béranalitika nyilvántartás
(személyes adatok, fizetések, levonások nyilvántartása)
Munkavállalók személyes és munkaügyi adatainak nyilvántartása. Számfejtett bérek és kifizetések dolgozónkénti nyilvántartása havi bontásban, jogcímenként, üzemekre és vállalatra összesítve.

Bõvebb információ kérése


Vissza a modulok felsorolásához7. Szerzõdés, megrendelés nyilvántartás
(gyártással, kereskedelemmel, szállítással kapcsolatos megállapodások, rendelések, határidõk nyilvántartása)
Bármely partnerrel ( vevõvel és szállítóval egyaránt ) termékre, anyagra, árura, vagy szolgáltatásra, határidõhöz kötött, vagy attól független ármegállapodások nyilvántartására szolgál. A rendszer figyeli a teljesítési határidõket illetve a naprakész információt nyújt a részteljesítésekrõl. Lehetõséget kínál a teljesített és a részben teljesített megrendelések automatikus számlázására, miközben folyamatos raktári készletnyilvántartást vezet. Egy-egy partnerrel folytatott tranzakció kezelése során a rendszer felhasználja az adatbázisban nyilvántartott szerzõdéses és készlet adatokat.


A demo anyag megtekintése során a láthatóság javítása érdekében váltsa számítógépét teljes képernyõs üzemmódra (Windows Media Player esetében az ALT+ENTER billentyûkombinációval, vagy Real Player esetében a "View" menüben a "Zoom"-ból a "Full screen theater"-el).

Demo indítása
Ha a demo film nem indul el, a szükséges codec letölthetõ innen.

Bõvebb információ kérése


Vissza a modulok felsorolásához8. Project adminisztrálás
(beszerzések, ráfordítások, árbevételek munkaszámonkénti kezelése)
A hosszabb-rövidebb ideig tartó összetett gyártási, termelési, vagy beszerzési adatok munkaszámonkénti nyilvántartását segíti elõ. A program egy-egy munkaszámra vonatkozóan mind a bevételeket, mind a ráfordításokat külön-külön nyilván tudja tartani, amely segítségével idõszakonkénti, vagy teljes átfutási idõre vonatkozó bevétel/ráfordítás elemzést tesz lehetõvé. A modulhoz kapcsolható az Elektronikus irattár elnevezésû alrendszer, amely ugyanezen, vagy ehhez hasonló csoportosításban tudja nyilvántartani a nem adatbázisban, hanem irattárban rendezett dokumentumokat.


A demo anyag megtekintése során a láthatóság javítása érdekében váltsa számítógépét teljes képernyõs üzemmódra (Windows Media Player esetében az ALT+ENTER billentyûkombinációval, vagy Real Player esetében a "View" menüben a "Zoom"-ból a "Full screen theater"-el).

Demo indítása
Ha a demo film nem indul el, a szükséges codec letölthetõ innen.

Bõvebb információ kérése


Vissza a modulok felsorolásához9. Vezetõi információs rendszer
(elemzések, kimutatások összeállítása, utókalkuláció, személyek, gépek, projectek, üzemegységek teljesítmény értékelése, likviditástervezés.)
A modul a teljes adatbázisban tárolt összes adat adott szempontok szerinti táblázatos és grafikonos formában történõ lekérdezési lehetõségeinek összessége. Az alap információs táblákon túl (vagy azok helyett) a táblázatokat, elemzéseket és grafikonokat vállalat specifikusan a cég profiljának, illetve a cégvezetés szempontjainak figyelembevételével egyedileg állítjuk össze. Lehetõség van elmúlt idõszakok elemzésére, terv és tényadatok egybevetésére, illetve a tényadatok alapján prognózis készítésére. A kapott táblázatok, eredmények, grafikonok megtekinthetõk képernyõn, nyomtatható file-ban, és papírra, küldhetõek faxon és e-mailben.

Bõvebb információ kérése


Vissza a modulok felsorolásához10. Elektronikus irattár

(kategorizált dokumentumtárolás, papír nélküli irattár)
A vállalati levelezésben keletkezett — készített és kapott levelek, táblázatok, faxok, képek és hanganyagok — téma szerinti elektronikus fogadása, készítése és tárolása. A vállalkozás központi adattároló egységén (szerverén) az irattár titkosítási rendszerének kialakítása felhasználói szintû hozzáférések és jogosultságok beállítása. A kapott anyagok fogadóegységeit kezelõ szoftvereknek (fax, e-mail, digitális kamera, fényképezõgép levelezõ alkalmazás stb.) rendszerbe integrálása. Belsõ vállalati információ továbbító és levelezõ rendszer kialakítása.


A demo anyag megtekintése során a láthatóság javítása érdekében váltsa számítógépét teljes képernyõs üzemmódra (Windows Media Player esetében az ALT+ENTER billentyûkombinációval, vagy Real Player esetében a "View" menüben a "Zoom"-ból a "Full screen theater"-el).

Demo indítása
Ha a demo film nem indul el, a szükséges codec letölthetõ innen.

Bõvebb információ kéréseVissza a modulok felsorolásához


Speciális modulok


1. Kereskedelem
Vásárolt, gyártott termékek kis-, és nagykereskedelmi forgalmazása, raktári készletek kezelése, szerzõdések, megrendelések teljesítése, nyomon követése.

Vevõkkel és szállítókkal termékre, anyagra, árura, vagy szolgáltatásra, határidõhöz kötött, vagy attól független ármegállapodások, szállítási és szolgáltatási szerzõdések nyilvántartására szolgál. A rendszer figyeli a teljesítési határidõket, illetve naprakész információt nyújt a részteljesítésekrõl. Lehetõséget kínál a teljesített és a részben teljesített megrendelések automatikus számlázására, miközben folyamatos raktári készletnyilvántartást vezet. Egy-egy partnerrel folytatott tranzakció kezelése során a rendszer felhasználja az adatbázisban nyilvántartott szerzõdéses és készlet adatokat. Az alrendszer szervesen illeszkedik az adatbázishoz, és részét képezi a komplex adatbázis kezelõ rendszernek.


A demo anyag megtekintése során a láthatóság javítása érdekében váltsa számítógépét teljes képernyõs üzemmódra (Windows Media Player esetében az ALT+ENTER billentyûkombinációval, vagy Real Player esetében a "View" menüben a "Zoom"-ból a "Full screen theater"-el).

Demo indítása
Ha a demo film nem indul el, a szükséges codec letölthetõ innen.

Bõvebb információ kéréseVissza a modulok felsorolásához2. Gépjármûjavítás
Saját tulajdonú és idegen gépjármûvek javítása, munkalappal, javító anyag raktár és javító, karbantartó szolgáltatás kezelése.
Jármûjavító, vagy gépmûhelyek munkalap alapján történõ javítási tevékenységét adminisztrálja a rendszer. Az egyes gépek javítása során felhasznált javítóanyagot és javítási idõt a munkalapon keresztül számlázza, alkalmazza. A javító és rezsi anyagok felhasználását raktári készletkezelés keretén belül oldja meg. Lehetõséget kínál saját és idegen gépek megkülönböztetésére. A jármûjavítás alrendszer, más moduljainkkal együtt alkalmazva biztosítja, hogy a saját gépeket és azok kezelõit egyedileg is lehessen értékelni a bevételek és a fenntartási-ráfordítási kiadások egybevetésével.


A demo anyag megtekintése során a láthatóság javítása érdekében váltsa számítógépét teljes képernyõs üzemmódra (Windows Media Player esetében az ALT+ENTER billentyûkombinációval, vagy Real Player esetében a "View" menüben a "Zoom"-ból a "Full screen theater"-el).

Demo indítása
Ha a demo film nem indul el, a szükséges codec letölthetõ innen.

Bõvebb információ kéréseVissza a modulok felsorolásához3. Menetlevél feldolgozás
Menetlevél szerinti szolgáltatások, számlázása, felhasznált üzemanyag elszámolása, gépenkénti, gépkezelõnkénti bevétel- / teljesítményfigyelés.
Fuvarozással, vagy gépek bérbeadásával foglalkozó vállalkozások számára fejlesztett alkalmazás, ahol az elszámolás és a gépek teljesítményének nyomon követése menetlevél alapján történik. Az alrendszer a menetlevélre felvezetett adatok alapján árbevételt és futásteljesítményt tart nyilván. A tényleges tankolt üzemanyag elszámolás napi, havi idõszaki bontásban gépre, gépkezelõre történik, összehasonlítva a tény adatokat a gépkönyv szerinti normatív fogyasztásokkal, valamint az APEH által közreadott elszámolható üzemanyag fogyasztással. A feldolgozást saját és alvállalkozóktól bérbevett idegen gépekre bontva lehet végezni. A menetlevél feldolgozás alrendszer más moduljainkkal együtt alkalmazva lehetõséget kínál arra, hogy a saját gépeket és azok kezelõit egyedileg is lehessen értékelni a bevételek és a fenntartási-ráfordítási kiadások egybevetésével.


A demo anyag megtekintése során a láthatóság javítása érdekében váltsa számítógépét teljes képernyõs üzemmódra (Windows Media Player esetében az ALT+ENTER billentyûkombinációval, vagy Real Player esetében a "View" menüben a "Zoom"-ból a "Full screen theater"-el).

Demo indítása
Ha a demo film nem indul el, a szükséges codec letölthetõ innen.

Bõvebb információ kéréseVissza a modulok felsorolásához4. Betongyártás, betonelem gyártás
Betonkeverõ üzemek mûködtetése, beleértve az ipari automatizált gyártási folyamatirányítást, valamint a teljes körû adminisztrációt a szerzõdéskötéstõl a gyártáson át a mérleg és eredmény kimutatásig.
A nagyüzemi transzportbeton vagy betonelem elõállítására, szakosodott vállalkozások alaptevékenységével összefüggésben ellátandó összes adminisztrációs és termelésirányítási feladatot kezeli le a rendszer. Az adatbázis kezelõ rendszer a megrendelés felvételtõl a mérleg és eredmény kimutatásig dolgozza fel az adatokat, miközben kiszolgálja a számítógépes termelésirányítási rendszert. A termelésirányítási rendszer olyan elektronikus folyamatirányító berendezést felügyel és mûködtet, amely a termelõ berendezés (nagyteljesítményû betonkeverõ gép) teljes gyártási folyamatát nyomon követi, az eseményeket naplózza a gyártásról, szükség szerint akár a szállítólevélen, gyártási-keverési jegyzõkönyvet készít. A termeléssel, a gyártással kapcsolatos események az eseménynaplóból hónapokkal késõbb is másodpercre pontosan kiolvashatók egy-egy esetleges minõségi, mennyiségi vagy egyéb kifogás esetén.


A demo anyag megtekintése során a láthatóság javítása érdekében váltsa számítógépét teljes képernyõs üzemmódra (Windows Media Player esetében az ALT+ENTER billentyûkombinációval, vagy Real Player esetében a "View" menüben a "Zoom"-ból a "Full screen theater"-el).

Demo indítása
Ha a demo film nem indul el, a szükséges codec letölthetõ innen.

Bõvebb információ kérése
Ismerje meg az MMB32-Beton Manager gyártástechnológiai folyamatokat irányító rendszerét is (betongyártás automatizálás)>>>


Vissza a modulok felsorolásához5. Betonacél vágás, hajlítás
Tervdokumentációk feldolgozása, hajlítási rajzok, armatúra rajzok alapján történõ vágás, hajlítás, szerelés, gyártó minõségi bizonyítvány szerinti nyomkövetése az építkezés helyszínéig.
Az alrendszert azoknak a vállalakozásoknak állítottuk össze, akik szál anyagból, vagy tekercses anyagból méretre vágott és hajlított betonacél gyártásával és kereskedelmével foglalkoznak. A program a kivitelezési tervek feldolgozásával építkezésre, építményre és tervre bontott tételes gyártási jegyzéket állít össze, amely figyelembe veszi a szálanyag hosszúságát, a hajlítási nyereséget, valamint a rendelkezésre álló raktári készletet. Az adatfeldolgozás lehetõséget biztosít a bérfeldolgozáshoz, vagy a bizományba átvett alapanyaggal való pontos elszámoláshoz. A rendszer a szigorú minõségellenõrzési eljárás alkalmazásával a felhasznált alapanyagnak biztosítja — a gyártó hengermûtõl a beépítés helyszínéig —, hogy minden egyes szál megmunkált betonacélról mûbizonylat állítható ki, melyen mind a gyártó, mind a független minõségellenõrzõ szervezet által végzett vizsgálati eredmény tetszõleges példányszámban nyomtatható. A készre jelentett anyag kiszállítása és számlázása során elõállított alapbizonylatok szervesen illeszkednek az adatbázishoz és részét képezik a komplex adatbáziskezelõ rendszernek.


A demo anyag megtekintése során a láthatóság javítása érdekében váltsa számítógépét teljes képernyõs üzemmódra (Windows Media Player esetében az ALT+ENTER billentyûkombinációval, vagy Real Player esetében a "View" menüben a "Zoom"-ból a "Full screen theater"-el).

Demo indítása
Ha a demo film nem indul el, a szükséges codec letölthetõ innen.

Bõvebb információ kérése

Vissza a modulok felsorolásáhozTöltse le a Beton Manager vállalatirányítási és automatizálási rendszerhez tartozó anyagokat >>>

 
 

 
 
 
 
 
 
3683
 
2012. 10. 24.
 
 
     
  Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy még több hasznos tanácsot és
információt küldhessünk Önnek a vállalatirányítási rendszerekről.